Бланк для заповнення відповідей до заліку

Запитання до заліку

для слухачів циклу ТУ “Організація та надання паліативної і хоспісної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах” з 04.06 по 19.06.2020 р.

Модуль 1. Організаційні аспекти ПХД.

 1.  Дайте визначення паліативної допомоги ВООЗ в редакції 2002 та 2014 років.
 2. В якому Законі України дано визначення паліативної допомоги? Сформулюйте основні його положення.

 3. Дайте визначення паліативної допомоги, що сформульоване у наказі МОЗ України від 21.01.2013 р. № 41 «Про організацію паліативної допомоги в Україні».

 4. Що є головною метою паліативної та хоспісної допомоги?

 5. Що говориться про паліативну допомогу в Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII?

 6. Які критерії визначення статусу паліативного пацієнта згідно з наказом МОЗ України від 21.01.2013 р. № 41 «Про організацію паліативної допомоги в Україні»?

 7. Хто може визначити статус паліативного пацієнта згідно з наказом МОЗ України від 21.01.2013 р. № 41 «Про організацію паліативної допомоги в Україні»?

 8. З якого часу/періоду захворювання починається надання паліативної допомоги?

 9. У яких наказах МОЗ України визначено надання паліативної допомоги лікарями загальної практики-сімейними лікарями?

 10. Яким наказом затвердженно Державний стандарт соціальної послуги з паліативного догляду працівниками соціального захисту населення?

 11. Як ви розумієте мультидисциплінарний, міжвідомчий та міжсекторальний підхід до надання паліативної та хоспісної допомоги?

 12. Яким нормативним документом закріплене Примірне положення про стаціонар вдома?

 13. Зазначте нормативний документ, який закріплює норму призначення лікарями або в установлених МОЗ випадках фельдшерами відповідно до медичних показань препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 14. Зазначте нормативний документ, яким закріплено правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень.

Модуль 2. Клінічні аспекти ПХД

 1. Термінальний період життя. Стратегія та принципи надання паліативної допомоги.

 2. Якість життя та її порушення в термінальний період. Основні клінічні симптоми в паліативній медицині.
 3. Психологічні засади спілкування з родиною в термінальному періоді життя пацієнта. Повідомлення поганих новин.
 4. В чому різниця між гострим та хронічним болем?
 5. Які види болю існують?
 6. За допомогою яких шкал можна визначити тип болю?
 7. Сходинки знеболення ВООЗ.
 8. Особливості застосування трамадолу.
 9. Які побічні діі опіоїдних анальгетиків?
 10. Особливості надання паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим (рекомендації ВООЗ).
 11. Підходи до паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим в Україні (Наказ МОЗ   України від 03.07.2007 р. № 368 «Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД»)

 12. Ефективна терапія при паліативній допомозі ВІЛ-інфікованим.
 13. Яка природа страждання хворих на хіміорезистентній туберкульоз?
 14. Особливості надання паліативної допомоги (лікувального компоненту) хворим на хіміорезистентний туберкульоз?

 15. Коли страждають хворі на хіміорезистентній туберкульоз?

 16. Чому важливо боротися з стражданнями хворих на хіміорезистентний туберкульоз?

Модуль 3. Медико-психологічні та етичні аспекти ПХД

 1. Особливості спілкування з паліативним пацієнтом і членами його родини.

 2. Що таке «Синдром емоційного (професійного) вигоряння»?

 3. Які основні симптоми, що виникають при синдромі професійного вигоряння?

 4. Права пацієнта, що визначила Європейська нарада по правам пацієнта.

 5. Які проблеми хвилюють пацієнта, чому є важливим знання цих проблем?

 6. Як впливає стрес на здоровя людини ?

Модуль 4. Соціальні та духовні аспекти ПХД

 1. Визначення якості життя, значення цього показника в паліативній медицині.

 2. Анкетування якості життя пацієнта, його важливість.

 3. Чому необхідна підтримувальна терапія в онкології?

 4. Визначення «Соціальна робота».

 5. Основні завдання соціальної роботи.

 6. Функція та значення соціальних працівників та фахівців із соціальної роботи у сфері паліативної та хоспісної допомоги.

 7. Функція та значення волонтерів у сфері паліативної та хоспісної допомоги.

 8. Функція та значення церкви та духовного супроводу у сфері паліативної та хоспісної допомоги.