АВСТРАЛІЙСЬКА СИСТЕМА ДІАГНОСТИЧНО-СПОРІДНЕНИХ ГРУП В УКРАЇНІ

Модуль 2. Тема 1. Вступ

Модуль 2. Тема 1. Система ДСГ

Модуль 2. Тема 1. Історія розвитку ДСГ

Модуль 2. Тема 1. Структура коду ДСГ

Модуль 2. Тема 1. Алгоритм формування ДСГ

Модуль 2. Тема 1. Помилкові ДСГ

Модуль 2. Тема 1. Джерела інформації

Модуль 2. Тема 1. Процес групування ДСГ

Модуль 2. Тема 1. Приклад

Модуль 2. Тема 1. Підсумки

Модуль 2. Тема 2. Нові стандарти кодування

Модуль 2. Тема 2. Вступ до теми

 

Модуль 2. Тема 2. Джерела, що використовуються для клінічного кодування

 

Модуль 2. Тема 2. Роль та призначення класифікаторів

Модуль 2. Тема 2. Порівняння старих і нових класифікаторів

Модуль 2. Тема 2. Структура Австралійського МКХ

Модуль 2. Тема 2. Структура Австралійського класифікатора медичних інтервенцій

Модуль 2. Тема 2.Структура Австралійських стандартів кодування

Модуль 2. Тема 2. Висновки

Модуль 2. Тема 2. Питання по темі

АДСГ

АКМІ

МКХ-10-АМ