Модуль 1. МІСЦЕ ДІАГНОСТИЧНО-СПОРІДНЕНИХ ГРУП В РЕФОРМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Тема 1.1 Функція 1

Тема 1.1 Функція 2

Тема 1.1 Функція 3

https://youtu.be/nvj49dV0n8k?t=6

Тема 1.1 Підсумки

Тема 1.1 Питання по темі

Тема 2. Суть змін в системі фінансування охорони здоров’я та роль НСЗУ в реформі

Тема 2 Вступ до теми

Тема 2 Зміни у системі фінансування

Тема 2 Універсальне охоплення

Тема 2 Оплата стаціонарної

https://youtu.be/ZBSzai4msUc?t=4

Тема 2 Підсумки

Тема 2 Питання по темі

Тема 3. ДСГ: основні теорії і міжнародний досвід

Тема 3. Вступ до теми

Тема 3. Частина 1

Тема 3. Частина 2

Тема 3. Частина 3

Тема 3. Частина 4

Тема 3. Частина 5

Тема 3. Питання

Тема 4. Принципи класифікації пацієнтів в системі ДСГ

Тема 4. Частина 1

Тема 4. Частина 2

Тема 4. Частина 3

Тема 4. Питання

https://youtu.be/AaRLateGBO4?t=2

АДСГ

АКМІ

МКХ-10-АМ